Now showing items 1-4 of 4

  • Anonim şirket genel kurul toplantılarını kim yönetir? 

   Azarkan, Necat (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
   Küçük ve dağınık tasarrufları bir araya getirerek, sermayenin toplanması ve sorumluluğun sınırlandırılması olanağını sağlayan anonim şirketler, günümüzün en önemli ekonomik ve sosyal kurumlarından biridir. Ülkenin ekonomik ...
  • Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm pontansiyeli 

   Ünlüönen, Kurban; Erdoğan, Selim (Dicle Üniversitesi, 1993)
   Bölge illerinde turizm geliştirilmek ve bundan ekonomik olarak faydalanmak isteniliyorsa, bölgede yaşayan herkesi üzerine büyük görevler düşmektedir. Hep birlikte bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkarak gelen ...
  • II. Dünya savaşı öncesi dönemde devletlerintanınmasında etkili olan faktörler 

   Azarkan, Ezeli (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
   Bu makale uluslararası topluma üyeliği düzenleyen devletlerin tanınması konusunu tarihsel örneklerle incelemektedir. Son yirmi yılda dünyanın birçok bölgesinde yeni devlet olma veya yeniden devlet olma iddialarına tanık ...
  • Yerel yönetimlerim mali özerkliği 

   Türkoğlu, İrfan (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
   Bu çalışmanın amacı, 2003 yılından sonra Türkiye’nin kamu mali yapısında başlamış yeni oluşumları belediyelerin mali özerkliği kapsamında değerlendirmek olacaktır. Konu incelenirken 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu ...