Now showing items 1-1 of 1

    • Kısasu'l-enbiya üzerine düzeltmeler 

      Özavşar, Resul (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2012)
      Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili çalışmalar, tarih boyunca verilen manzum veya mensur eserlere dayanmaktadır. Bu yüzden dil ve edebiyat çalışmalarında metin neşri önemli bir yere sahiptir. Gerek dil bilimi gerekse ...