Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkıran, Taha
dc.contributor.authorAy, Hüseyin
dc.date.accessioned2016-05-11T11:37:38Z
dc.date.available2016-05-11T11:37:38Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.date.submitted2011-02-25
dc.identifier.urifile:///C:/Users/Katalog3/Downloads/299968.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1922
dc.description.abstractAslında, düzlemsel anizotropik ortamda gerilmeler ve deplasmanlar için nümerik yada analitik çözüm sunan yeterli sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırmalar, genellikle anizotropik parametrelerin gerilme ve deplasmanlara etkisini değerlendirmektedirler. Bununla beraber, bu çözümlerle, zemindeki yükleme, deplasman vb. değişimleri dikkate alan gerçekçi analizler de yapılabilir. Bunun için, zemindeki değişiklikleri yansıtan gerçekçi parametre setlerine (deneysel olarak elde edilenler gibi) gerek vardır. Bu çalışmada, daha gerçekçi gerilme ve deplasman analizleri yapılmasına olanak sağlayan bu tür veri setleri elde edilme olasılığı araştırılmıştır. Graham ve Houlsby tarafından önerilen üç parametreli anizotropi tanımından yararlanarak ve geniş bir anizotropi aralığında, yeni veri setleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda, belirli bir düşey Young modülü için α parametresi ( ) kontrol edilerek yeni boyutsuz düzlemsel anizotropik parametreler (n, m, ve ) elde edilmişlerdir. Yenice/Tarsus kilinin düzlemsel anizotropik parametrelerini elde etmek için büyük çaba harcanmış ve yeni anizotropik veri setleri oluşturulmuştur. Elde edilen anizotropik veri setleri kullanılarak elastik homojen yarı ortam analizleri gerçekleştirilmiş ve anizotropinin türü ve derecesiyle gerilme/deplasman değişimi araştırılmıştır. Ayrıca, üç-parametreli anizotropiyle elde edilen gerilme/deplasmanlar, diğerleri tipik olarak sabit kalırken bir parametrenin değiştiği mutat parametrik yolla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmışlardır. Sonuç olarak, tüm anizotropik parametrelerin birbirleriyle ilişkili olarak değiştiği ve gerilme/deplasmanların hem n’deki ve hem de m’deki değişimlere hassas olduğu ve n ve m modül oranlarındaki gerçekçi aralıkta değişimin önemli olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, mutat parametrik yolla elde edilen gerilme ve deplasmanlardan daha küçük düşey gerilme ve deplasmanlar, anizotropinin n>1 türü için geçerli iken daha büyük olanlar n<1 tipinde anizotropi türüne işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler : Anizotropi, Gerilme Dağılışı, Üç Parametreli Anizotropitr_TR
dc.description.abstractThere has actually been sufficient number of precious studies, which offers numerical or analytical solution for the stress and displacements in cross-anisotropic media. These studies have mostly evaluated the effect of anisotropic parameters on stresses and displacements. However, these solutions are also capable of performing realistic analyses considering the change that the soil experienced due to loading, compaction etc. For this, realistic anisotropic parameter sets (such as experimentally obtained), reflecting the changes that the soil undergoes, are needed. Therefore, in the content of this study, the possibility of obtaining such data sets were investigated to be able to perform more realistic stress and displacement analyses. Benefiting from three-parametric description of anisotropy, proposed by Graham and Houlsby, new data sets were produced considering the change in wide range of anisotropy that the soil can have. In this context, new sets of dimensionless cross-anisotropic parameters (n, m, and ) were produced by controlling α parameter ( ), for a given vertical Young’s modulus, . Great experimental effort were spent to obtain anisotropic parameters of Yenice/Tarsus clay and new data sets of anisotropic parameters were then produced. Thus herein, analyses were carried out for elastic homogenous halfspace and the variation of tresses/displacements with type and degree of anisotropy were investigated using those produced anisotropic data sets. Additonally, the stresses/displacements obtained by three-parametric anisotropy were compared with the results obtained by the usual parametric way in which one parameters is changed as the others have typical constant values. Consequently, it was found that all anisotropic parameters are interrelated thus they change accordingly and stresses/displacements are sensitive to both variations in n and m and the order of change is considerable in realistic range in both n and m moduli ratios. Besides, smaller vertical stresses and displacements are evident for the n>1 type of anisotropy while it is larger for n<1 type of anisotropy than the stresses and displacements obtained by usual parametric way. Key Words : Anisotropy, Stress Distribution, Three-Parameter Anisotropytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnizotropitr_TR
dc.subjectAnisotropytr_TR
dc.subjectGerilme dağılışıtr_TR
dc.subjectStress distributiontr_TR
dc.subjectÜç parametreli anizotropitr_TR
dc.subjectThree-parameter anisotropytr_TR
dc.titleZeminde gerilme dağılışının üç parametreli anizotropi tanımlanması ile araştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record