Recent Submissions

  • Şeyh Galin'in kaside ve gazellerinde redif kullanım analizi 

    Ciğa, Özkan (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-16)
    Türk Edebiyatı‟nda Hint Tarzının önemli temsilcileri arasında sayılan Şeyh Gâlib, şiirlerinde kullandığı üslupla Dîvân şiirine yeni bir soluk getirmiştir. Bilindiği üzere bir şairin üslubunu pek çok faktör etkiler. ...
  • Köyceğiz ağzı üzerine bir inceleme 

    Baran, Burhan (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-16)
    Ağızlar, bir dilin çok önemli zenginlik kaynaklarıdır. Türkiye Türkçesi de ağızlarının zenginliğiyle ayrı bir yere sahiptir. Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili çalışmalar, bugün bir bibliyografya kitabı oluşturacak kadar ...