Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Beyza
dc.contributor.authorLaçin, Nihat
dc.date.accessioned2016-03-04T11:39:33Z
dc.date.available2016-03-04T11:39:33Z
dc.date.issued2016-03-04
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1704
dc.description.abstractBu tez çalışmasında; kemik dokusuna yerleştirilen greft materyalleri ile osteogenezisin stimüle edilmesi ve osteokondüktif özelliğin kullanılmasının yanı sıra, ozonun bölgedeki kanlanmayı arttırarak osteogenezis üzerine etkilerinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada toplam 56 adet Wistar cinsi ratın genel anestezisi 8 mg/100g intra-musküler ketamin ile sağlandı ve ratlar randomize 4 gruba ayrıldı. 1. Kontrol Grubu: 14 adet rat üzerinde kalvaryal kemik defekti oluşturuldu, herhangi bir işleme tabi tutulmadan defekt boş bırakıldı ve yara yeri primer süture edildi. Deneklerden 7 tanesi 4. hafta sonunda, geriye kalan 7 tanesi de 8. hafta sonunda sakrifiye edildi. 2. Deney Grubu: 14 adet rat üzerinde 8 mm kalvaryal kemik defekti oluşturuldu, boş defekte ozon uygulandı ve deneklerden 7 tanesi 4. hafta sonunda, geriye kalan 7 tanesi de 8. hafta sonunda sakrifiye edildi. 3. Deney Grubu: 14 adet rat üzerinde 8 mm kalvaryal kemik defekti oluşturuldu, hazırlanan defekte alloplastik kemik grefti uygulandı ve deneklerden 7 tanesi 4. hafta sonunda, geriye kalan 7 tanesi de 8. hafta sonunda sakrifiye edildi. 4. Deney Grubu: 14 adet rat üzerinde 8 mm kalvaryal kemik defekti oluşturuldu, hazırlanan defekte alloplastik kemik grefti ve ozon uygulandı ve deneklerden 7 tanesi 4. hafta sonunda, geriye kalan 7 tanesi de 8. hafta sonunda sakrifiye edildi. Çalışma sonunda elde edilen spesimenler D.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında histopatolojik olarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak değerlendirildi. Farklı parametreler ele alınarak yaptığımız deneysel çalışma değerlendirildiğinde osteogenezisi hızlandırması bakımından ozonun grefte üstünlük sağlamadığı düşüncesindeyiz. 4.ve 8.hafta bulguları değerlendirildiğinde yeni kemik formasyonu açısında en iyi sonuçu greft+ozon uygulanan gruptan elde ettik. Sadece ozon uygulamasının bölgedeki hemostazı artırıp osteogenezisi arttırdığını söyleyebiliriz fakat anlamlı sayılabilecek yeterli etkiyi oluşturmadığını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: 1. Ozon 2. Alloplastik Kemik greftleri 3. Osteokondüktif 4. Osteogenezistr_TR
dc.description.abstractThis research aims to stimulate osteogenesis with graft materials placed on bone tissue and use its osteoconductive feature; and to evaluate histopathologically the effect of ozone on osteogenesis by increasing blood supply. In this research, general anesthesia of totally 56 Wistar rats were provided with 8 mg/100g intra-muscular ketamine and the rats were divided into 4 groups randomly. 1. Control Group: Calvarial bone defect was created on 14 rats, the defect was left empty without any intervention and the wound area was sutured. 7 of the rats were sacrificed at the end of 4th week and the rest 7 were sacrificed at the end of 8th week. 2. Experimental Group: 8mm- calvarial bone defect was created on 14 rats, ozone was treated on the empty defects. 7 of the rats were sacrificed at the end of 4th week and the rest 7 at the end of 8th week. 3. Experimental Group: 8mm-calvarial bone defect was created on 14 rats. Alloplastic bone graft was treated on prepared defect. 7 of the rats were sacrificed at the end of the 4th week and the rest 7 at the end of 8th week. 4. Experimental Group: 8mm-calvarial bone defect was created on 14 rats. Alloplastic bone graft and ozone were treated on prepared defect. 7 of the rats were sacrificed at the end of the 4th week and the rest 7 at the end of 8th week. Specimens obtained at the end of the research were evaluated histopathologically at Dicle University, Medicine Faculty, the laboratory of Histology Department. Obtained results were assessed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. When the research which was conducted considering different parameters is evaluated, it is thought that ozone is not superior to graft in terms of accelerating osteogenesis. When the results of 4th and 8th weeks are evaluated, the best results are seen in graft+ozone group in terms of new bone formation. It can be said that the treatment of ozone by its own increases hemostasis and indirectly increases osteogenesis, but this is not a significant effect. Anahtar Kelimeler: 1. Ozone 2. Alloplastic Bone Graft 3. Osteocondüctive 4. Osteogenesistr_TR
dc.description.sponsorshipBu doktora tezi Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje No: 14-DH-09tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectOzontr_TR
dc.subjectOzonetr_TR
dc.subjectAlloplastik kemik greftleritr_TR
dc.subjectAlloplastic bone grafttr_TR
dc.subjectOsteokondüktiftr_TR
dc.subjectOsteocondüctivetr_TR
dc.subjectOsteogenezistr_TR
dc.subjectOsteogenesistr_TR
dc.titleAlloplastik kemik greftleri ile rekonstrükte edilmiş kritik boyut kemik defektlerinde ozon tedavisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record