Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Fatih
dc.date.accessioned2015-09-04T11:04:02Z
dc.date.available2015-09-04T11:04:02Z
dc.date.issued12-11
dc.identifier.citationYılmaz, F."Çokkültürlülük projesi: E-Twinning uygulamaların ailişkin öğrenci görüşleri", DUSBED, 4(8), 120-132.(2012)tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.e-dusbed.com/Makaleler/475657106_ID_114%20(%C3%87OKK%C3%9CLT%C3%9CRL%C3%9CL%C3%9CK%20PROJES%C4%B0%20E-TW%C4%B0NN%C4%B0NG.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1465
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı çokkültürlülük projesi kapsamında e-Twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencilerle nitel araştırma yaklaşımlarından yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya toplam 20 öğrenci katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin e-Twinning uygulamasını uluslararası bir proje, farklı kültürleri tanıma, farklı ülkelerle işbirliği yapma, yabancı dil öğrenme olarak tanımladıkları görülmüştür. Aynı zamanda öğrenciler, işbirliği yapma, kendine güven duyma, farklılıkları bir kültür olarak görme, yabancı dili geliştirme gibi beceriler edindiklerini belirtmişlerdir. Ancak,yabancı dilde konuşma ve görev dağılımı gibi konularda sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main objective of this study was to determine students' perspectives on the applications of the e-Twinning. The survey data were collected through the semi-structured interviews. The data were collected 15 girls and 5 boys total 20 students participated. The data was analyzed via content statistics. At the end of the e-Twinning applications the students have been described as an international research project, , the recognition of different cultures, different countries to cooperate, learning a foreign language. Furthermore, the students have been such as the co-operation, selfconfidence, seeing differences as a culture, development of foreign language skills. On the other hand, it was obtained that the students had some troubles in practice such as speaking a foreign language and task allocation problems.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjecte-Twinningtr_TR
dc.subjectÇokkültürlülüktr_TR
dc.subjectProjetr_TR
dc.subjectMulti-culturalismtr_TR
dc.subjectProjecttr_TR
dc.titleÇokkültürlülük projesi: E-Twinning uygulamaların ailişkin öğrenci görüşleritr_TR
dc.title.alternativeA Multicultural project:students'views on the etwinining applicationstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume4tr_TR
dc.identifier.issue8tr_TR
dc.identifier.startpage120tr_TR
dc.identifier.endpage132tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABDtr_TR
dc.contributor.authorIDTR111523tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal