Recent Submissions

 • Çiğneme kas aktivitesi ve ölçüm yöntemleri 

  Tümen, Demet Süer; Arslan, Seher Gündüz (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Stomatognatik sistem; baş ve boyun çevresi kaslar, çiğneme kasları, ligamanlar, temporomandibular eklem (TME), diş, yanak, dudak ve tükürük bezlerinden oluşmaktadır Yaklaşık olarak vücudun % 40 'ı iskelet kasından oluşur. ...
 • Sunct sendromu olan bir olguda spect bulguları 

  Arslan, Seyfi; Tamam, Yusuf; Apak, İsmail; Tamam, Banu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Konjunktival kızarıklık ve göz yaşarmasının eşlik ettiği unilateral kısa süreli nevraljifom ağrılar (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing (SUNCT)) sendromu ...
 • Testiküler feminizasyonun prenatal tanısı: Bir olgu sunumu 

  Türkyılmaz, Ayşegül; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Olgu: 26 yaşında 16 haftalık hamile bayan. Down Sendromu tarama testi pozitif (üçlü test). Kadın Doğum polikliniği tarafından, Down Sendromu ön tanısı şüphesiyle 16 ml amniyon sıvısı (AS) alınmış ve olgu laboratuarımı ...
 • Eroziv liken planusun oral bulguları: Bir olgu sunumu 

  Kaya, Filiz Acun; Sarıbaş, Ebru; Başkan, S. Zelal; İzol, Bozan Serhat; Kılınç, Nihal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Eroziv liken planus, oral liken planusun hastaya en çok rahatsızlık veren formudur. Hastaların yeme, içme ve konuşma gibi fonksiyonları ciddi şekilde etkilenir. Deride ve mukozada lezyonlara neden olan hastalığın etiyolojisi ...
 • Diyabet kampına katılan ergen ve çocukluk çağındaki tip 1 diyabetik hastaların ruhsal bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi 

  Arıkan, Şenay; Antar, Saliha (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Depresyon ve diyabetin sıklıkla bir arada bulunduğu ve prevelansın giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir diyabet kampına katılan (GAPDİAP) tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerin ruhsal belirti ve bulgularını ...
 • Down sendromu ön tanılı 584 olguda sitogenetik çalışma 

  Alp, M.Nail; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  ÖZET Canlı doğan bebekler arasında en yaygın görülen ve mental retardasyonun en sık gösterilebilir nedeni olan Down sendromunun sitogenetik tipleri özellikle tekrarlama riski açısından önemli farklar oluşturmakta ve ...
 • The Variations of torg ratio with gender in patients with neck pain 

  Karabulut, Özlen; Karabulut, Zülfü (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  The Torg Ratio which may help to identify patients at risk for cervical spine cord injuries is an indicator of cervical canal stenosis determined by dividing the sagittal spinal canal diameter by the corresponding ...
 • Laboratuvarımıza prenatal tanı için sevk edilen ailelerde endikasyon ve sonuç uygunluklarının değerlendirilmesi 

  Türkyılmaz, Ayşegül; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada amaç prenatal tanının önemini, gereğini, konseptini, yöremizde yerleştirmek ve bu konuda rutin hizmeti geliştirmek olduğundan; bir alıştırma dönemi olarak kabul ettiğimiz bu aşamada, laboratuarlarımıza ...
 • Nüks noduler guatr nedeniyle yapılan re-troidektomilerde klinik deneyimimiz 

  Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H. Gülşen; Taçyıldız, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Nüks, noduler guatr ameliyatından sonra önemli bir problemdir. Nükse bağlı retroidektomiler teknik açıdan zordur ve komplikasyon oranı daha fazladır. Bölgesel yapışıklık ve anatomideki değişiklikler bu ameliyatı zor kılan ...
 • The Effects of nifedipine on renal perfusion pressure and kidney during cisplatin-induced nephrotoxicity in rats 

  Erdinç, Meral; Erdinç, Levent; Nergiz, Yusuf; Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Cisplatin is one of the most effective cancer chemotherapeutic agent used against various solid tumors. Nephrotoxicity is one of the major dose-limiting side effects of cisplatin. It has been known that different mechanisms ...
 • Antikolinesteraz ilaçların sıçan mide fundus ve ileum düz kasında elektriksel alan stimülasyonu aracılı kasılma yanıtları üzerine antimuskarinik etkileri 

  Kelle, Ilker; Çiçek, Ramazan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  İntestinal sistem düz kas kasılmasından dolayısıyla da motiliteden başlıca sorumlu olan otonom sinir sisteminin parasempatik bölümüdür ve bu etkinin gelişimine, fizyolojik veya elektriksel stimülasyon gibi bir uyarana ...
 • Hodgkin hastalığı olgularımızın 5 yıllık değerlendirilmesi 

  Taşkesen, Mustafa; Özbek, M.Nuri; Söker, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf bezlerinin progresif büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada 1999 ile 2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
 • Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı 

  Gökalp, Deniz; Kılınç, İlhan; Akın, Davut (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları ...
 • Türkiye’nin Güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili 

  Akın, Davut; Tüzün, Yekta; Çil, Timuçin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine ...
 • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

  Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
 • Erişkinlerde görülen invajinasyon olgularının değerlendirilmesi 

  Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H.Gülşen; Taçyıldız, İbrahim; Baç, Bilsel; Çevik, Sedat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışma ile 1998–2005 yılları arasında klniğimizde invajinasyon nedeniyle takip ve tedavisi yapılan, dördü kadın, sekizi erkek toplam 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş: 24,7 (±5.47) olup, ...
 • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

  Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...
 • Kanser tedavisinde biyotoksinler 

  Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu göst ...
 • İmpresyon sitolojisi 

  Söker, Sevda (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  İmpresyon sitolojisi, konjunktival göz hastalıklarının tanısında kullanılan hızlı, kolay uygulanabilen, ekonomik ve non-invazif bir tekniktir. Gözün yüzey epitelinden sellüloz asetat filtre kağıtları kullanılarak ...
 • Konjenital diafragma hernili üç olgunun takdimi 

  Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Akay, Hatice Öztürkmen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Konjenital diafragma hernisi mortalite ve morbiditesi yüksek olan bir hastalıktır. Ultrasonografi ile prenatal tanı yüksek oranda konabilmektedir. Konjenital diafragma hernili vakaların uygun hazırlık ve tedavi ile ...

View more