Collections in this community

Recent Submissions

  • Mithat Cemal Kuntay'ın gözüyle Mehmet Akif 

    Timur, Kemal (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-04)
    Mehmet Akif‟le ilgili birçok kitap, makale, bilimsel araştırma ve çalışma yapılmıştır. Ancak bunların içinde Mithat Cemal‟in yazmış olduğu „Mehmet Akif‟ adlı kitabın ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu kitapta yazılanlar ...