Show simple item record

dc.contributor.authorAzarkan, Necat
dc.date.accessioned2015-04-10T12:30:02Z
dc.date.available2015-04-10T12:30:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationAzarkan, N. "Anonim şirket genel kurul toplantılarını kim yönetir?".Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18( 26-27-28-29), 2012-2013, 71-91.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dicle.edu.tr/Contents/efae80f3-48e2-4752-bd8f-8af2790190e7.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1027
dc.description.abstractKüçük ve dağınık tasarrufları bir araya getirerek, sermayenin toplanması ve sorumluluğun sınırlandırılması olanağını sağlayan anonim şirketler, günümüzün en önemli ekonomik ve sosyal kurumlarından biridir. Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını yakından etkileyen anonim şirketlerde toplumun, pay sahiplerinin ve yöneticilerin menfaatleri yanında, şirket alacaklıları ve hatta yatırımcılarda, şirketin iyi bir şekilde işleyişinde menfaat sahibidirler. Özellikle günümüzde geniş halk kitlesinin ve şirket işyerlerinde çalışanların şirket sermayesine iştirakini temin etmeğe yönelmiş büyük anonim şirketlerin, çeşitli menfaat gruplarına hitap etmesi ve bu gruplarının birbiriyle çatışan menfaatlerin bağdaştırılması gereği, şirketin faaliyetleri ve geleceğine ilişkin en önemli kararların alındığı genel kurul toplantılarının objektif ve bağımsız bir şekilde yönetilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Anonim şirket genel kurul toplantılarının objektif ve bağımsız bir şekilde yönetilebilmesi, bu bağlamda, genel kurulu yönetecek başkanın kim/kimler veyahut hangi organ tarafından seçildiği sorusuyla yakın bir ilişki içindedir. Bu çalışmada, toplantının açılması, müzakereler ile oylamaların yapılması, karar alınması ve tutanağın düzenlenmesi aşamalarını içeren anonim şirket genel kurul toplantılarının yönetimi ve hususiyetle toplantıyı yönetecek başkanın seçimine ilişkin usul ve esaslar ele alınmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractHeutzutage sind die Aktiengesellschaften die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen, die in der Regel eine große Anzahl von Aktionären, die ihr Kapital in die Unternehmung investiert haben, um Erträge zu erwirtschaften, vereinen und auf ein bestimmtes Grundkapital in der Weise gestützt sind, dass die Haftung der Aktionäre auf dieses Kapital beschränkt ist. Die Aktiengesellschaft stellt ein Ort dar, an dem die Interessen unterschiedlicher Gruppen zusammentreffen. Das Spektrum der Interessengruppen reicht von den Anteilseignern über Mitarbeiter, Kunden, Öffentlichkeit bis hin zu Konkurrenten. Daraus resultiert in der Regel ein Spannungsfeld, das zu Konflikten führen kann. Hält man sich vor Augen, dass ein Spannungsfeld zwischen den Interessen der Aktionäre und anderer Anspruchsgruppen besteht, so ist es erforderlich, die potentiellen Interessenkonflikte zu vermeiden. Dies ist durch eine objektive und unabhängige Leitung der Generalversammlung zu schaffen. Eine objektive und unabhängige Leitung der Generalversammlung hängt massgeblich davon ab, wer die Generalversammlung leiten soll. Im Folgenen soll zunächst die Durchführung der Generalversammlung, angefangen von der Einberufung, der Tagung und Eintrittskontrolle bis zur Durchführung von Abstimmungen und Ergebnispräsentationen, skizzenhaft dargestellt und danach auf die Frage, wer die Generalversammlung zu leiten hat,eingegegangen werdentr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesitr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectAnonim Şirkettr_TR
dc.subjectGenel Kurultr_TR
dc.subjectAnonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Yönetimitr_TR
dc.subjectAktiengesellschafttr_TR
dc.subjectDie Generalversammlungtr_TR
dc.subjectDie Leitung der Generalversammlungtr_TR
dc.titleAnonim şirket genel kurul toplantılarını kim yönetir?tr_TR
dc.title.alternativeWer leitet die general versammlung der aktingesellschaften?tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume17-18tr_TR
dc.identifier.issue26-27-28-29tr_TR
dc.identifier.startpage71tr_TR
dc.identifier.endpage91tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuk ABDtr_TR
dc.contributor.authorIDTR154755tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal