Show simple item record

dc.contributor.authorTürkoğlu, İrfan
dc.date.accessioned2015-04-10T11:41:33Z
dc.date.available2015-04-10T11:41:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTürkoğlu, İ"Yerel yönetimlerim mali özerkliği ".Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,17-18 (26-27-28-29),41-70,2012-2013.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dicle.edu.tr/Contents/a7742e0f-293b-48ca-8460-4630a51a509d.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1024
dc.descriptionBu çalışmada “Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana bilim Dalı’nda yapılan Doktor tezinden yaralanılımıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2003 yılından sonra Türkiye’nin kamu mali yapısında başlamış yeni oluşumları belediyelerin mali özerkliği kapsamında değerlendirmek olacaktır. Konu incelenirken 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK), 10.7.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (BBK), 22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu (İÖİK) ile 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu (BK) çerçevesinde belediyelerin görev ve gelir dağılımı üzerinde yoğunlaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis paper aims to elucidate the recent emerging local government regulations in the fiscal audit after 2003 in terms of financial autonomy of municipalities. It focuses on some important laws and regulations such as Public Finance Management and Control Act dated 10.12.2003 with Article no. 5018, Metropolitan Municipality Act, dated 10.07.2004 with Article no. 5216, Providence Governance Act, dated 22.2.2005 with Article no.5302 and Municipality Act dated 3.07.2005 with Article no. 5393 which are ratified by the Nationally. Assemblytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesitr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectMali Özerkliktr_TR
dc.subjectKamu Geliritr_TR
dc.subjectKamu Gideritr_TR
dc.subjectKamu Hizmetleritr_TR
dc.subjectGelir Bölüşümütr_TR
dc.subjectFiscal Autonomytr_TR
dc.subjectPublic Revenuetr_TR
dc.subjectPublic Expendituretr_TR
dc.subjectPublic Servicestr_TR
dc.subjectRevenue Sharingtr_TR
dc.titleYerel yönetimlerim mali özerkliğitr_TR
dc.title.alternativeFiscal automay of local govermentstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume17-18tr_TR
dc.identifier.issue26-27-28-29tr_TR
dc.identifier.startpage41tr_TR
dc.identifier.endpage70tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk ABDtr_TR
dc.contributor.authorIDTR155361tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal