Show simple item record

dc.contributor.authorAzarkan, Ezeli
dc.date.accessioned2015-04-10T11:14:29Z
dc.date.available2015-04-10T11:14:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationEzerkan, E"II. Dünya savaşı öncesi dönemde devletlerintanınmasında etkili olan faktörler",Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012-2013, 17-18(26-27-28-29), 1-24.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dicle.edu.tr/Contents/243290bf-9864-4df6-999d-d6af0a9f6388.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1021
dc.description.abstractBu makale uluslararası topluma üyeliği düzenleyen devletlerin tanınması konusunu tarihsel örneklerle incelemektedir. Son yirmi yılda dünyanın birçok bölgesinde yeni devlet olma veya yeniden devlet olma iddialarına tanık olunmaktadır. Bu iddia edenlerden Eritre,Slovenya, Hırvatistan Bosna-Hersek ve Kosova gibileri başarıya ulaştılar, Bouganville,Güney Osetya ve Çeçenistan da ise başarılı olmadılar. Bununla birlikte, bu iddiaların çoğunun ileri sürüldüğü ülkelerde şiddetli çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma devletlerin tanınması konusunu kapsamlı bir şekilde araştırmaktadır. Bu çalışma tarihsel örneklerinden kolayca çıkartılabilecek derslerin günümüzdeki sorunlara çözüm sağlayacağını ümit etmemekle birlikte, geçmişte benzer sorunlara bulunan çözümlerin günümüzdeki benzer sorunlarla bazı ortak özelikler taşıdığını görmek mümkündür.tr_TR
dc.description.abstractThis article examines recognition of new states, the pratice historically employed to regulate membership in international society. The Last twenty years have witnessed novel or reinvigorated demands for statehood in many areas of the world. The claims of some, like those Eritrea, Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Kosovo, achieved recognition, those of others, like Bouganville, South Osetia and Chechnya, did not. However, even as most of these claims gave rise to serious conflicts.This study seeks a comprehensive grasp of the pratice of state recognition. It does so not out of hope that history store readily discernible solutions to current problems, but rather out of xpectation that We may learn from past responses that shared at least some common features with the present ones.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesitr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTanımatr_TR
dc.subjectUluslararası Güvenliktr_TR
dc.subjectBelçikatr_TR
dc.subjectYunanistantr_TR
dc.subjectPolonyatr_TR
dc.subjectYugoslavyatr_TR
dc.subjectRecognitiontr_TR
dc.subjectInternational Securitytr_TR
dc.subjectBelgiumtr_TR
dc.subjectGreecetr_TR
dc.subjectPolandtr_TR
dc.subjectYugoslaviatr_TR
dc.titleII. Dünya savaşı öncesi dönemde devletlerintanınmasında etkili olan faktörlertr_TR
dc.title.alternativeEffective factors on recogention of state befor world war II periodtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume17-18tr_TR
dc.identifier.issue26-27-28-29tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage24tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk ABDtr_TR
dc.contributor.authorIDTR155303tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal