Yönetici DSpace at Dicle University ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: dspace@dicle.edu.tr