Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de yargının hukuk ötesi sorunları 

      Erdem, Fazıl Hüsnü (2019)
      Türkiye‟nin temel sorun alanlarından birini yargı oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmalarında yargıya yönelik güven duygusunun her geçen gün daha da azaldığı tespit edilmektedir. Yargının işleyişine ...