Now showing items 1-1 of 1

    • Çekte bedelsizlik iddiası ve açılabilecek dava 

      Ayli, Ali; Üçer, Mehmet (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018)
      Bedelsiz çek kavramı ya da çekte bedelsizlik kavramı, kanunî bir kavram olmayıp, uygulamada ve özellikle Yargıtay kararlarıyla oluşmuş bir kavramdır. Bu kavram ile temel borç ilişkisindeki karşı edimin yerine getirilmediği ...