Now showing items 1-1 of 1

    • Görevi kötüye kullanma suçu (TCK m. 257) 

      Sevük, Handan Yokuş (2018)
      Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle” (TCK m. 257/1) ve “görevinin ...