Now showing items 1-1 of 1

    • Resmi ideoloji ve yargısal aktivizm 

      Coşkun, Nilüfer (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
      Bu makale, doğal hukuk anlayışına dayanan ve devletin sınırlandırılması amacını taşıyan anayasacılık hareketlerinden başlamak üzere, 2. Dünya Savaşı sonrası temel hak ve hürriyetlerin korunması zorunluluğunun bilincine ...