Now showing items 1-1 of 1

    • Mahalli idareler mevzuatında 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklikler 

      Muratoğlu, Tahir (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
      Hukuk sistemimizde il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere üç mahalli idare türüne yer verilmiştir. 1982 Anayasası döneminde belediyelerin özel bir türü olarak nitelendirilebilecek olan büyükşehir belediyeleri ...