Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’nin bilgi ekonomisi performansı (2004-2014 dönemi) 

      Çeken, Çiğdem Kavak (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
      Bu çalışma, bilgi ekonomisi göstergelerinden yola çıkarak Türkiye’nin 2004-2014 dönemindeki on yıllık performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla Ar-Ge faaliyetleri, istihdam, patent başvuru ve ...