Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı hukukunda kefalet sözleşmesi 

      Yördem, Yılmaz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
      Osmanlı Devleti daha önceki İslam devletlerinde uygulanan hukuku esas olarak devam ettirmekle birlikte kendine has bazı eklemeler de yapmıştır. Bu açıdan İslam hukukunun bir kurumu olan kefaletin Osmanlı hukukundaki u ...