Now showing items 1-1 of 1

    • Türk ticaret şirketlerinde ultra vires ilkesi 

      Görgülü, Fatma (2016-08-24)
      Çalışmamızın birinci bölümünde ultra vires kavramı ve değişik hukuk sistemlerinde ultra vires ilkesinin gelişimiyle ilgili tarihsel süreç üzerinde durulacaktır. Ultra vires ilkesi, İngiltere‟de ortaya çıktığı ve oradan ...