Now showing items 1-1 of 1

    • 4721 sayılı Türk medeni kanunu kapsamında sözlü vasiyetname 

      Aydın, Sema (2017-01-13)
      4721 sayılı TMK. m. 539-541 arasında düzenlenen ve şekli anlamda bir ölüme bağlı tasarruf türü olan sözlü vasiyetname; el yazılı ve sözlü vasiyetname düzenlenmesine engel, olağanüstü durumlar içinde olan mirasbırakanın ...