Now showing items 1-1 of 1

    • Lenfosit çeşitleri ve immun sistemdeki görevleri 

      Saruhan, Berna Güney; Dereli, Selman (The types of lymphocytes and their functions in the immune system, 2014)
      İmmün sistem ile ilişkili dokularda, lenfositler küçük, orta ve büyük olmak üzere üç grup olarak belirlenebilirler. Lenfositler en yaygın olan agranülositler olup total kan lökositlerinin yaklaşık% 30'unu oluştururlar. ...