Now showing items 1-1 of 1

    • Primer akciğer lenfoma olgusu 

      Taylan, Mahşuk; Meteroğlu, Fatih; Demir, Melike; Birak, Ali; Gül, Burak (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
      Primer pulmoner lenfoma, tüm akciğer tümörlerinin yalnızca %0,5’ini teşkil eden ve intrapulmoner lenfatiklerden kaynaklanan nadir bir tümördür. Radyolojik olarak kitle ve konsolidasyon şeklinde görülebilmesi nedeniyle, ...