Now showing items 1-1 of 1

    • Perkutan endoskopik gastrostomi uygulama sonuçlarımız: 113 olgunun değerlendirilmesi 

      Ekin, Nazım; Uçmak, Feyzullah; Oruç, Menduh; Tuncer, Elif Tuğba; Yalçın, Kendal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
      Amaç: Bu çalışmamızda perkutan endoskopik gastrostomi uygulanan hastalarda bulduğumuz sonuçları ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık. Yöntemler: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp ...