Now showing items 1-1 of 1

    • Çeşitli kronik karaciğer hastalığı vakalarında T lenfosit subtiplerinin dağılımı 

      İlhan, Fulya; Taş, Sevgi Kalkanlı; Ataseven, Hüseyin; Mirzai, Nalan; Bahçecioğlu, İbrahim Halil (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
      Amaç: Hepatit B erişkinlerde %1-5 oranında kronikleşebilen siroz ve hepatosellüler karsinomaya neden olabilen önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hepatit D ise HBsAg (+) kişilerde gelişen bir enfeksiyondur. Hepatit D ...