Now showing items 1-1 of 1

    • Pediatrik toraks patolojilerinde çok dedektörlü BT’nin rolü 

      Şentürk, Senem; Akay, Hatice Öztürkmen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
      Toraks bilgisayarlı tomografisi çocuklarda akciğer patolojilerinin değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada retrospektif olarak pediatrik yaş grubundaki 150 hastanın toraks bilgisayarlı ...