DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Deneme
Devlet Konservatuarı
Dicle Üniversitesi Rektörlük yayınları
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Enstitüler
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Meslek Yüksek Okulları
Mİmarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yüksek Okullar
Ziraat Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
 • Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı 

  Gökalp, Deniz; Kılınç, İlhan; Akın, Davut (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları ...
 • Türkiye’nin Güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili 

  Akın, Davut; Tüzün, Yekta; Çil, Timuçin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine ...
 • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

  Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
 • Erişkinlerde görülen invajinasyon olgularının değerlendirilmesi 

  Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H.Gülşen; Taçyıldız, İbrahim; Baç, Bilsel; Çevik, Sedat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışma ile 1998–2005 yılları arasında klniğimizde invajinasyon nedeniyle takip ve tedavisi yapılan, dördü kadın, sekizi erkek toplam 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş: 24,7 (±5.47) olup, ...
 • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

  Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...

Daha Fazla