DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

Deneme
Devlet Konservatuarı
Dicle Üniversitesi Rektörlük yayınları
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Enstitüler
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Meslek Yüksek Okulları
Mİmarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yüksek Okullar
Ziraat Fakültesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
 • Dilin çalışma sesi 

  Bingöl, Ulaş (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Roland Barthes'ın, denemelerinden oluşan ve özgün adı Le Brussement de la langue olan eseri Ayşe Ece, Necmettin Kâmil Sevil ve Elif Gökteke?nin ortaklaşa çalışmasıyla 2013'te Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye Dilin ...
 • Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi : Türkiye üzerine bir uygulama 

  Aydemir, Cahit; Baylan, Seniha (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olan sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye?de sağlık harcamaları ve GSYH arasındaki ilişki ...
 • Osmanlı döneminde Amerikan misyonerlerinin Diyarbakır Vilayeti'ne gelişleri ve faaliyetleri 

  Bozan, Oktay (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  XIX. yüzyılın başlarından itibaren faaliyetleriyle Osmanlı Devleti?nin birçok noktasına ulaşan Amerikalı misyonerler etkin çalışmalarıyla dini ve sosyal hayatın şekillenmesinde rol oynamışlardır. Osmanlı ülkesindeki “Doğu ...
 • Hanların turizme kazandırılması : Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa il merkezlerindeki hanlar üzerine bir çalışma 

  Karakaş, Ayhan; Karakaş, Esma (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma İpek Yolu güzergâhında yer alan Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki hanların şu anki durumu ve kullanma biçimleri ile ilgili bir saha çalışmasıdır. Hanların turizme kazandırılma biçimleri ve yapılması ...
 • Taberi'nin camiu'l-beyan adlı eserinde bazı fıkhi konular 

  Önen, Hacı (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Taberî, (ö.310/922) bir müfessir ve tarihçi olduğu gibi, aynı zamanda bir fakihtir. Taberî?nin tefsiri ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiri olmasına rağmen, fıkhî konuları da içerir. Onun tefsiri fıkhî tefsir ekolüne girmese ...

View more